Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Kelantan

Kami penyelidik daripada Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan menjalankan satu projek penyemakan semula dan pengemaskinian perundangan dan peraturan yang dilaksanan oleh pihak agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri Kelantan bagi melaksanakan agenda Amalan Baik Peraturan (GRP) di peringkat negeri kelantan. Segala kerjasama dari pihak tuan-puan amatlah kami hargai.

Borang kaji selidik ini mempunyai dua bahagian (Umum & Khusus) bagi setiap perundangan.

Sila penuhkan maklumat yang berkaitan selengkap yang mungkin