Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Kami penyelidik daripada Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan menjalankan satu projek penyemakan semula dan pengemaskinian perundangan dan peraturan yang dilaksanan oleh pihak agensi-agensi kerajaan persekutuan dan negeri Kelantan bagi melaksanakan agenda Amalan Baik Peraturan (GRP) di peringkat negeri kelantan. Segala kerjasama dari pihak tuan-puan amatlah kami hargai.

Borang kaji selidik ini mempunyai dua bahagian (Umum & Khusus) bagi setiap perundangan.

Sila penuhkan maklumat yang berkaitan selengkap yang mungkin